برای تو...

خوبی...

[ پنج شنبه 15 فروردين 1393برچسب:, ] [ 22:30 ] [ مریم ] [ ]

قفل و کلید...

 

 

جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکی آمد و گفت:

سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما مےخواهم.

قفل اول اینست کــه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکـه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید ؟!

شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !

 

[ سه شنبه 20 اسفند 1392برچسب:, ] [ 15:56 ] [ مریم ] [ ]

دل تکونی...

دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه
دلتو بتکون
از حرفا
بُغضا
آدما
دلتو بتکون از هرچی که تو اين يک سال ...
يادش دلتو به درد آورد
از خاطره هايی که گريه هاش بيشتر از خنده هاش بود
از نفهميدنِ اونايی که هميشه فهميديشون
دلتو بتکون از کوتاهی های خودت
اگه با يه
"ببخشيد! من هم مقصر بودم" يکی رو آروم می کنی
آرومش کن
دلتو بتکون.. يه نفسِ عميق بکش
سلام بده به بهار
به اتفاقای خوب...

[ دو شنبه 19 اسفند 1392برچسب:, ] [ 11:58 ] [ مریم ] [ ]

خدا...

به خاطر بسپاریم که ،
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛
آرام، بی صدا، همیشگی ...
 
جملات زیبا گیله مرد
[ جمعه 13 بهمن 1392برچسب:, ] [ 21:40 ] [ مریم ] [ ]

سخت...

از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلے سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟

شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت مےگذرد ، سخت کــه نمی ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...

[ جمعه 4 بهمن 1392برچسب:, ] [ 15:21 ] [ مریم ] [ ]

خدا...

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند …

ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید :

امیدی هست چون خدایی هست … آری و چه زیبا نوشته بود !

همواره با خود تکرار میکنم امیدی هست ؛ چون خدایی هست …

.

[ پنج شنبه 28 دی 1392برچسب:, ] [ 20:14 ] [ مریم ] [ ]

حالم گرفته...

حالم گرفته از این شهری که آدمهایش

همچون هوایش ناپایدارند...

              گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود

                         و گاه چنان آلوده که نفست می گیرد.

[ یک شنبه 22 دی 1392برچسب:, ] [ 11:12 ] [ مریم ] [ ]

بخشش...

کارت پستال بخشش و معذرت خواهی ، کارت پستال عذرخواهی ،کارت پستال آشتی کردن ، کارت پستال غلط کردم ، عکس بخشش ، عکس معذرت خواهی ، عکس نوشته عذر خواهی ، عکس نوشته ببخشید ، متن ببخشید ، متن گذشت ، کارت پستال ، کارت پستال خیه مالی ، کارت پستال بخشایش ، کارت پستال غلط کردم ، عکس نوشته های آشتی ، کارت پستال اشتی کردن ، کارت پستال آشتی ، کارت پستال دختر پسر قهر ، کارت پستال دوست دارم ، کارت پستال عاشقانه ، کارت پستال غمگین آشتی

[ پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:, ] [ 21:41 ] [ مریم ] [ ]

مشکل دنیا...

به قـــولِ برتراند راسل :

مشکل دنیا این است، که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند،

در حالیکه دانایان، سرشار از شک و تردیدند !

 

 

[ پنج شنبه 14 دی 1392برچسب:, ] [ 18:0 ] [ مریم ] [ ]

آسان نیست...

بخـنــد

    هــرچـنــد 

           غـمـگینــی

   بـبخــش

       هــرچـنـد 

              مـسکینـــی

 فـرامـوش کــن

         هــرچـنــد 

                دلــگیــــری

                 

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت   ...

 بخنـــد

     ببخــش 

         و فرامـوش کـــن

  هــرچـنــد میدانم ...

  آســـان نــیســـت.

[ پنج شنبه 5 دی 1392برچسب:, ] [ 22:38 ] [ مریم ] [ ]